I dag ska börja skriva några ord om medberoende hur jag ser på det och hur jag har upplevt det hos mig själv och hos andra människor som jag har fått möjlighet att arbeta med.

Medberoende är ett inlärt beteende med dysfunktionell kommunikation, tankemönster och attityd. Det är mycket brett område och finns i alla familjer i hela världen oavsett vilken samhällsklass vi tillhör, färg eller etnisk grupp. Medberoendet verkar slyngra sig över allt tom på arbetsplatsen. Gemensamt finns det inre tankar hos individen om jag är inte värd något och att jag har ingen rätt mina behov och mina rättigheter, alla andras behov och rättigheter kommer före dvs individen har mycket låg och svag självkänsla.

De som lider av medberoende lär sig detta i barndomen och när vi är vuxna får vi insikt om vårt beteende och då har vi möjligheter att rätta till det och känna FRIHET och uppnå en mycket stark självkänsla och eget värde.

Det råder ofta ett missförstånd med att det är enbart anhöriga till personer med beroendeproblematik som lider av medberoende men så är inte fallet enbart. Det finns många hem och familjer där det finns olika dysfunktionella mönster i grunden. I sådana familjer pratas mycket sällan om känslor och nästan alltid som de inte finns över huvud. Barnen får lära sig att de får inte visa vrede, ilska, besvikelse och rädsla och tom ångest blir nedtryckta. Ofta är det så att föräldrana vet ”bättre” hur ungarna mår och gör narr eller taggar ned barnens behov att uttrycka sina känslor. Barnen har ofta fått höra. Det som inte dödar det härdar.

De människor som växer upp i dysfunktionella hem försöker alltid att visa sina sidor som de är övertygade om att alla vill se. De längtar oftast efter närhet, omtanke, uppmärksamhet, kärlek och andras erkännande. De vågar nästan aldrig att vara sig själva på riktigt de försöker heller att anpassa sig till omgivningen.

Delning?

Skulle du vilja dela detta med dina vänner? Tacksam