Medberoende del 2 .

Här kommer några beskrivningar på olika beteende som medberoende person har övat upp i sin vardag.

 

Medberoende personer är super duktiga på att säga JA till andra även om de har tillräckligt med arbete, projekt eller sysselsättning. Medberoende personer använder enbart ett NEJ till sina egna behov. Deras egna behov kommer alltid i sista hand och eftersom det finns så mycket på JA listan för andra då kommer aldrig ett JA till sig själva.

Det är mycket vanligt att medberoendepersoner blir irriterade både hemma och på sitt arbete när andra personer inte gör sina uppgifter tillräckligt snabbt, då gör de jobbet själva och hoppar sedan direkt i en offer och självömkan roll. ”Det är alltid jag som får göra allting” är en mycket vanlig fras hos personen.

 

Medberoende personer väljer ofta i den rollen att de ska hjälpa alla och rädda hela världen och de kan bli mycket irriterade och även mycket arga om den andra inte vill ta emot hjälpen och det kan vara både i hemmet och på jobbet eller i andra sociala sammanhang. Mycket ofta är det så de tror att de hittar sin egen lycka med att hjälpa andra. De till och med hoppar över att ta hand om sig själva eller göra något för egen skull. Medberoende personer letar ofta efter objekt till att ta hand om i den tron att bli lyckligare eller läka sin egen inre smärta. Många medberoende tycker livet vara meningslöst om det inte finns trauma, problem eller olika svårigheter hos någon att ta hand om. De letar mycket ofta upp sådana objekt för att inte behöva ta hand om sig själva. Och de är mästare på att hitta sig till sådana uppdrag.

Ibland finns det inga objekt att ta hand om och då blir livet ofta ett kaos.

 

Medberoende personer tror att de är experter på att veta vad andras behov är. De sätter ofta mycket kraft och energi att uppfylla andras tilltänkta behov. De tar på sig ett ansvar för andras dåliga mående eller händelser som andra har gjort. De tror att de är ansvariga för andras beteende inom familjen och även i nära sociala sammanhang. Och om deras hjälpinsats inte blir uppskattad då blir de ofta sårade, arga och tycker att de andra är mycket otacksamma. Den medberoende personen väljer at bli sårad om ingen vill göra det samma för dem och om någon vill göra det då får personen dåligt samvete för att ha tagit emot hjälp. Paradox.

Medberoende personer tänker mycket om alla de saker som de ska eller borde göra. De alla olika projekten som dyker upp i tankarna. Och det är många planerade projekt som finns i huvudet eller på en lång lista. Mycket ofta blir listan så lång att personen inte vet vad de ska börja med och då blir det ett kaos i huvudet och lusten att genomföra projekten försvinner totalt och på köpet kommer upp skuldkänsla över sin egen lathet. Egna negativa tankar om sig själv dominerar i huvudet. Vägen till utbrändhet har öppnas

Delning?

Skulle du vilja dela detta med dina vänner? Tacksam