Jag och mitt arbete.

Hur kan jag skapa världens bästa arbetsplats

                                                             Mitt arbete, världens bästa arbetsplats  
Denna föreläsning handlar om hur vi relaterar och kommunicerar med varandra på arbetsplatsen. På en välfungerande arbetsplats är det mycket ofta att koordinerat beteende hos personalen gör att gemenskapen blir starkare och konflikter blir som en härlig utvecklingsfas. Hur de anställda koordinerar sina beteende gemensamt är byggt på gemensam mental struktur.
För att företaget ska växa och utvecklas behöver företaget ha en grupp anställda som följer företagets mål och riktlinjer, har samma värderingar och mycket vältränad egen självkänsla och självbild. Resultatet blir vinst för alla

Denna föreläsning finns också som ett kursform

Vill du veta mer eller vill du boka en föreläsning

Följ mig gärna på sociala medier