KBT samtalsterapi

De effektiva samtalen där du hittar svaren själv.

Vad är KBT terapi?
Kognitiv beteendeterapi, oftast förkortad KBT är en terapeutisk genomgång eller behandling där individen får hjälp av terapeuten med att ändra sina tankar, känslor och handlingsmönster.
Klienten gör en förändringsprocess från att vara dysfunktionell till välfungerande med denna terapiform.
KBT är ett terapi form där klienten får arbeta mycket strukturerad och aktivt till att upptäcka sig själv och få insikter om behovsförändring hos sig själv.
Hur vet jag att KBT passar för mig?
KBT kan användas till
Ångest
Depression och nedstämdhet
Missbruk och beroendesjukdomar
sömnproblem
Kronisk smärta