Nykterhetscoach

Det finns ett bättre liv utan alkohol

Nykterhetscoach

Hur dricker du? Dessvärre blir alkohol och andra droger allt mer legitima både i vår vardag och i vårt arbetsliv. Backar vi 20 år kan man se en tydlig förändring i medelsvenskens drickande. Nu är det den som INTE dricker som blir ifrågasatt. Det finns undersökningar som visar att 9 av 10 vuxna människor i dagens Sverige dricker alkohol. Bag in box, är inte bara av godo. Många vill inte se sin konsumtion utan gömmer sig bakom att ”så här gör man i Europa” och allt fler tillfällen skapas för legitimt drickande. Många är de barn och familjer som far illa av allt för mycket konsumtion av alkohol. Det är en familjesjukdom som drabbar alla inblandande.
Som nykterhetscoach kan jag hjälpa dig med följande:
1) tillsammans finner vi en struktur och motivation som hjälper dig välja bort alkohol och droger.
2) Tillsammans med mig kan du som anhörig få stöd och råd för att skapa balans i DITT liv.
Med många års erfarenhet som nykterhetscoach kan jag med samtal sätta igång en process som hjälper dig att se situationer ur en annan synvinkel. Tanken har stor makt och med insikt kommer ditt synsätt och dina handlingar att förändras. Ingen är perfekt och alla har vi gjort misstag, det är hur vi väljer att hantera dessa som är så fantastiskt.
Jag önskar dig hjärtlig välkommen

Kontakta oss