Personlig Livsvägledning PMT träning

Att träna sin självkänsla är viktigare än vad många tror. Hur är din självkänsla?

 Livsvägledning vad är det egentligen?

Vad är det som hindrar dig från att ta steget mot den förändring du önskar?
Utan stöd kan det kännas svårt och näst intill omöjligt att ta det där steget som man så länge velat. Varför är det så? Svaret är att man ofta söker sig till det som man känner igen, oavsett om det är bra för oss eller inte. Det kan vara destruktiva relationer eller andra situationer och beroenden.
Tillsammans kan vi hitta de blockeringar som hindrar dig. Med stöd och motivation blir resan så mycket lättare. Ensam är inte stark. Vi tillsammans finner den kraft och struktur du behöver för att genomföra detta. Våga vara den du är menad att vara och lita på din egen storhet.

Vi kallar detta för PMT träning Personlig mental träning