Stödsamtalen

Att kunna ha bollplank eller att ha en lyssnare är bristvara

Livlinan, den röda telefonen, hur ofta har man inte velat ha en sådan? Nu finns den här hos mig. Ring mig när du behöver hjälp att ta det där beslutet, prata om ångesten eller om vad som helst som tynger dig.
Varför ska man då prata om saker? Många gånger tar vi beslut och utför handlingar utan att veta varför. Ofta är man rädd för andras reaktioner. Man kanske är rädd för att bli utstött eller dömd av andra. Kanske har man en problematisk bakgrund som gör att man med automatik handlar på ett sätt som man inte förstår sig på.
Tyvärr grundas många beslut på rädslor eller invanda mönster. Med vägledning kan du få stöd och hjälp att skapa struktur eller förstå och ändra de redan befintliga.
Som oberoende samtalspartner kan jag under professionella former hjälpa dig att sortera. Oavsett situation så kan vi tillsammans öka förutsättningarna för att dina beslut och handlingar tas på rätt grunde